Παγκόσμιο ηθικό μανιφέστο     

Σέβομαι την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων σε όλη την έκφανση των πράξεων και των λόγων μου.

Σέβομαι, αναγνωρίζω και προστατεύω την διαφορετικότητα και την ακεραιότητα λαών, εθνοτήτων, εθνών, πολιτισμών, θρησκειών.

Συντρέχω με όλες μου τις δυνάμεις όπου υπάρχει ανάγκη. Γιατί  κάτι τέτοιο δίνει χαρά και νόημα στη ζωή.

Αρνούμαι να συμμετάσχω άμεσα ή έμμεσα σε πολεμικές πράξεις. Είμαι εναντίον οποιασδήποτε εξαγωγής όπλων.

Είμαι υπέρ της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των πολιτών σε σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν όλους.

Σέβομαι την αξιοπρέπεια κάθε είδους ζωής. Δεσμεύομαι να προστατεύω τη ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύμφωνα με την συνείδησή μου. Αγωνίζομαι για τη διατήρηση και την «παρθενικότητα» της φύσης που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό θεμέλιο της ζωής μας.

Τεχνικές καινοτομίες – όπως τα δίκτυα 5G - επιτρέπεται να εφαρμόζονται μόνο εάν δεν βλάπτουν τη ζωή, εννοώντας τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, ολόκληρη τη γη ως ενιαίο βιολογικό οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της ατμόσφαιρας.

Καλλιεργώ την εσωτερική μου ειρήνη. Αναγνωρίζω την ατομική μου συνυπευθυνότητα ως πολίτης του κόσμου.

Αγαπάω όλα τα είδη ζωής, έχω συνείδηση της αλληλεξάρτησής τους και ενεργώ με την καλύτερη δυνατή γνώση για το ευ ζην κάθε ύπαρξης στη γη.

Markus Stockhausen, 30.12.2019